THERAPIST ONDÉVIT® Ethische code

DE ETHIEK VAN ONDEVIT

De Ondevit-therapeut heeft een optimaal respect voor het leven van anderen en voor de energie waarmee hij werkt.

Hij moet blijk geven van een volkomen respect voor de energetische integriteit van de cliënt.
De energie van Ondevit brengt het teveel en een tekort aan energie weer in evenwicht.
Als een cliënt behoefte heeft aan de energie van een woord, kan de therapeut nooit zeggen of het om een teveel of om een gebrek aan energie gaat.
De therapeut streeft er naar om totaal neutraal te blijven en de antwoorden van de cliënt niet door zijn gedachten te beinvloeden.

Hij respecteert de fysische en spirituele dualiteit van de cliënt.
De therapeut doet nooit een test zonder druppels te geven die uit het resultaat van de test naar voren komen.

Hij respecteert de keuze van de cliënt.
De therapeut kan bepaalde informaties aan de cliënt geven, maar hij moet de keuze geheel aan de cliënt overlaten.
De cliënt is vrij om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren of te verminderen.

Hij respecteert de diagnose van een arts.
Ondevit doet geen medische diagnose.
Als men twijfelt over de gezondheid van de cliënt raadt de therapeut hem aan om een arts te raadplegen.

Hij respecteert alle medische behandelingen die de cliënt krijgt.
De Ondevit-therapeut grijpt nooit in in de medische of alternatieve behandelingen die de cliënt doet.
Daarentegen kan hij aan de cliënt voorstellen om de effecten van bepaalde producten of medicijnen die hij heeft voorgeschreven gekregen energetisch te helpen verminderen.

Hij respecteert volledig de vertrouwelijke mededelingen en de problemen van de cliënt.
De therapeut heeft de plicht om het beroepsgeheim op zijn gebied te bewaren, behalve wanneer de wet het toestaat.

Hij respecteert de religieuze en filosofische overtuigingen van de cliënt.

We zorgen ervoor dat deze code in al zijn artikelen wordt gerespecteerd.

Contact Ondevit