THERAPEUT ONDÉVIT®  Resultaten

                                                                         

RESULTATEN VAN HET ONDÉVIT CENTRUM ZUID-LIMBURG 

Door Bert Van der Veek Ingenieur

Wanneer een therapeut u een Ondevit-behandeling geeft, bent u het middelpunt van de wereld.
Hij heeft met jou te maken en niet met iemand anders. Uw behandeling is persoonlijk.
Uw therapeut zal u (behalve in uitzonderlijke gevallen) geen chemische producten geven die gemaakt zijn om symptomen te bestrijden die niet van u zijn.
Hij kan u adviseren over voedingssupplementen omdat ons voedsel van jaar tot jaar armer wordt.
Hij kan je adviseren over een dieet.
Hij kan andere therapieën aanbevelen.
Kortom, hij zal er alles aan doen zodat JIJ beter kunt worden, wat je conditie ook is.
De onderstaande statistieken zijn opmerkelijk en gemaakt door Ondévit-therapeuten zelf.
De resultaten van het centrum Zuid-Limburg werden in 5 categorieën vanaf geen enkele verbetering tot verdwijning van alle symptomen verdeeld.

Alleen maar 2% van de gevallen heeft geen enkele verbetering gepresenteerd.
Bijgevolg 98% van de gevallen heeft verbeteringen gepresenteerd.
47% van de formulieren van onderzoek toont aan dat alle symptomen zijn verdwenen.

Dit is van gedeeltelijk aan het feit dat de personen hun formulier gedurende hun behandeling zonder op het eind te wachten verzenden.
Het gebeurt dat de mensen hun rendezvous annuleren omdat het niet meer noodzakelijk is.
Zij zijn genezen en vergeten Ondévit.
Via andere klanten leren wij dat zij goed gaan. Aan de analyse van het boekje van rendezvous en de contacten die wij hebben, zijn wij van mening dat het percentage mensen die geen symptomen meer zijn ongeveer het dubbele van die hierboven vermeld d.w.z 95% hebben

Geen verandering 2%
Symptomen minder 6%
Alle verminderde symptomen 23% 
Enkele verdwenen symptomen  22%
Geen symptomen  64%

Gebruik van geneesmiddelen na de behandeling Ondévit
Alleen maar 17% gaat met dezelfde geneesmiddelen door. 64% gebruikt geen geneesmiddelen meer.
Geen veranderingen 17% 
Iets minder 5%
Veel minder 14% 
Helemaal geen 64%

Aantal bezoeken bij de arts
Van 5,7 keer per jaar per jaar dalen het het percentage tot 0,8 keer per jaar per jaar

 

Contact Ondevit