Levering

Levering

 

De levering wordt meestal verzorgd door een erkende vervoerder. De verzendkosten worden automatisch berekend en verschijnen op het moment van de bestelling op basis van uw land van levering.

Tenzij anders vermeld, wordt geleverd op het door de klant opgegeven adres bij de bestelling. In geval van afwezigheid van de Klant op het moment van aflevering, zullen de bestelde producten worden afgeleverd bij de Post, afhankelijk van het afleveradres dat door de Klant is opgegeven bij het bestellen.

Met uitzondering van een speciaal geval of tijdelijke onbeschikbaarheid van een of meer artikelen, worden de bestelde artikelen in één keer afgeleverd.

De stichting verbindt zich ertoe de bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren. In het geval van bezorging buiten de Europese Gemeenschap, variëren de levertijden afhankelijk van het gewicht van de bestelling en de afstand van het land van bestemming. De eventuele vertragingen zijn louter indicatief.

. Retourneren en ruilen van producten

Als bij levering het product (i) niet overeenkomt met de bestelling, (ii) defecten heeft of (iii) beschadigd is, kan de klant een teruggave of omwisselverzoek indienen binnen 7 werkdagen om te rekenen vanaf de dag na de dag van levering, op voorwaarde dat het product zich in de originele verpakking bevindt en de redenen voor retourzending duidelijk zijn aangegeven.

Het product en het verzoek tot omruiling of terugbetaling moeten, op kosten van de klant, samen met een fotokopie van de factuur worden verzonden naar het volgende adres:

Ondévit Foundation

Kerklaan 3,

NL-2282 CD Rijswijk

Nederland

Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of vervuild, worden nooit terugbetaald of geruild.

Een eventueel reeds door de klant betaald bedrag zal uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst door de stichting van de geretourneerde producten aan de klant worden geretourneerd.

In het geval van onrechtmatige retourzendingen, behoudt de Stichting zich het recht voor om elke volgende bestelling te weigeren.

 Eigendom en risico-overdracht

De aan de klant geleverde producten blijven eigendom van de stichting tot de daadwerkelijke betaling van de volledige prijs.

Het risico van beschadiging, verlies of diefstal wordt door de Stichting overgenomen tot het tijdstip waarop de goederen aan de Klant zijn geleverd. Vanaf dit moment zijn de risico's voor de klant.

Verwerping

De Klant heeft het recht de Stichting op de hoogte te stellen dat hij afziet van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen binnen een maximumtermijn van 7 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering.

De producten moeten vervolgens op kosten van de klant worden geretourneerd in hun originele verpakking, ongeopend en niet vervuild of beschadigd door de klant binnen de 7 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering op het volgende adres:

Ondévit Foundation

Kerklaan 3,

NL-2282 CD Rijswijk

Nederland

Elk bedrag dat al door de Klant is betaald, wordt teruggegeven (behalve in geval van overmacht) binnen 7 werkdagen na ontvangst door de Stichting van de geretourneerde producten.

originele versie in het Frans